A weboldalon cookie-kat használunk a legjobb élmény érdekében.
Ha változtatás nélkül folytatja az oldal használatát, akkor az feltételezzük, hogy szívesen fogadja ezeket a cookie-kat a Kriella weboldalán.

Kriella Általános Szerződési Feltételek

A Kriella weboldalán leadott rendelésekkel a Vásárló elfogadja az alábbiakban részletezett Kriella Szerződési Feltételeket.

A Kriella a Kriella Limited társaság elnevezése, és az alábbiakban megszabott felhasználási feltételek esetében a Kriella és/vagy a Cég elnevezés a Kriella Limited társaságra utal.

Kriella Limited – hivatalos cím:
Kriella Limited
The Crescent Building
Northwood
Santry
Dublin 9
+353 (0)1 893 4939 

A vásárló elismeri, hogy minden általa megvásárolt terméket kizárólag saját, háztartási célra használja, ezen kívül elfogadja, hogy a Vásárló és a Kriella közötti bármilyen megállapodásról való kommunikáció tekintetében az email az érvényes kapcsolattartási forma.

Az áruk megrendelésére vonatkozó szerződés
A Kriella weboldalon feltüntetett termékek csupán tájékoztató jellegűek, és a feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek.

A Vásárló és a Kriella között mindaddig nem áll fenn a termékek szállítására vonatkozó szerződés, amíg a Kriella nem küldi meg a Vásárlónak a termékek feladását megerősítő e-mailt. A Vásárlónak kötelessége a lehető leghamarabb ellenőrizni, hogy a megerősítő e-mailben feltüntetett adatok helyesek-e, ezen kívül javasoljuk, hogy a Vásárló nyomtassa ki és őrizze meg a megerősítés egy példányát.

A megerősítő e-mail megküldésével a Kriella (vagy a Kriella által harmadik félként bevont partner) elismeri, hogy a Vásárló meg kívánja vásárolni az adott termékeket a Kriellától, és az elismerés ténye attól függetlenül hatályos, hogy Vásárló megkapta-e az e-mailt, vagy sem.

A Kriellának bármikor jogában áll elállnia bármilyen jövőbeli szerződéstől az elismerést megelőzően. Ugyanez vonatkozik azon esetekre is, amikor bármilyen hiba vagy pontatlanság fordul elő a termékekkel kapcsolatban, a termékek leírására és rendelkezésre állására vonatkozóan, vagy magával a rendeléssel kapcsolatban.

Az árakra és készletre vonatkozó információk előzetes jelzés nélkül módosulhatnak.

Weboldal Információ
A jog által megengedett lehető legnagyobb mértéket figyelembe véve a Kriella a weboldalon látható állapotban szolgáltatja az oldalt és annak tartalmát, és ezekkel kapcsolatban nem vállal felelősséget semmilyen kötelező biztosíték és szavatosság tekintetében. A Kriella elhárít minden ehhez hasonló kötelező biztosíték és szavatosság jellegű kötelezettséget, ideértve többek között a kereskedelmi forgalomba hozhatóságot érintő, és az egy adott célnak való megfeleléssel kapcsolatos szavatosságot. Ezen kívül a Kriella nem nyújt kötelező biztosítékot és szavatosságot a tekintetben, hogy az oldalon keresztül elérhető információk helytállóak, teljesek és naprakészek.

Rendelések kezelése
A Kriella törekszik arra, hogy lehetőség szerint a rendelés leadását követő 48 órán belül* elindítsa a szállítási folyamatot a raktáron lévő termékek esetén, azonban előfordulhat késleltetett szállítás is, amennyiben a termék nincs raktáron a beszállítóinknál. Néhány termék lehet, hogy nem elérhető. Sajnálatos módon szállítási határidőket nem tudunk feltüntetni, mivel ez minden egyes szállítási cím esetében más. A Vásárló online figyelemmel követheti a rendelése állapotát, a Rendelés Kezelési felületére belépve.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a rendelését akár több részletben is kézbesíthetjük.

Az árak magukban foglalják a forgalmi adót (ahol alkalmazandó), ellenkező esetben ez feltüntetésre kerül.

Elképzelhető, hogy a szállítási címre történő kézbesítés behozatali vám- és adóköteles folyamat, melyeket a szállítmány adott célországba való beérkezésekor vetnek ki. A behozatal kapcsán felmerülő ehhez hasonló többletköltségek a Vásárlót terhelik.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az egyes országok vámrendszere igen eltérő, ezért azt javasoljuk, hogy további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi vámhivatallal. Tájékoztatjuk emellett arról, hogy a nemzetközi szállítmányozás folyamatában a vámhatóság kinyithatja és átvizsgálhatja a szállítmányokat.

* Hétfőtől péntekig. Nem érvényes a munkaszüneti napok tekintetében.

Visszaváltási feltételek
Amennyiben a Vásárló bármilyen okból elégedetlen az általa vásárolt termékkel, az eredeti állapotában (bontatlanul, sértetlen matricákkal és fóliával) visszaküldheti azt a részünkre az átvételtől számított 14 napon belül, a Kriella ez esetben a teljes árat visszatéríti.

Kérjük, vegye figyelembe: nem áll módunkban visszatéríteni azon termékek árát, melyeket már kinyitottak, vagy részben felhasználtak.

Felelősség korlátozása
Jelen felelősségről szóló bekezdés a jog által megengedett mértékig helytálló.

Az alább felsorolt kivételektől eltekintve sem a Kriella, sem annak igazgatói, alkalmazottai vagy egyéb képviselői nem vonhatók felelősségre olyan károkért, melyek a weboldal használatából erednek.

A Kriella nem korlátozza a felelősségét halálesetek vagy személyi sérülések kapcsán olyan esetekben, amikor az a Kriella Termékeihez, a cég igazgatóihoz, alkalmazottaihoz vagy egyéb képviselőihez kapcsolható hanyagságból ered.

A Kriella nem vállal felelősséget (kivételt képeznek az alábbi esetek) semmilyen hibáért vagy mulasztásért, és fenntartja a jogot az információk, a listázott termékek meghatározása és leírása, valamint a termékek és szolgáltatások megváltoztatására.

Abban a valószínűtlen esetben, ha a Vásárló a rendelésétől eltérő, vagy sérült, hibás termékeket kap, esetleg nem a rendelésben leadott mennyiségnek megfelelően, a Kriella dönthet úgy, hogy pótolja a hiányzó, illetve nem szállított termékeket, kicseréli és kijavítja a sérült vagy hibás termékeket, vagy visszatéríti azt az összeget, amit a Vásárló az érintett termékekért fizetett, ABBAN AZ ESETBEN, HA A Vásárló a szállítmány kézbesítésétől számított 7 napon belül írásban értesíti Kriellát a problémáról a care@kriella.com címen.

A Kriella nem vállal felelősséget semmilyen közvetett veszteségért, járulékos veszteségért, adatvesztésért, bevétel vagy profit kiesésért, tulajdonban bekövetkezett káresetért és/vagy harmadik fél követeléseiből eredő veszteségért, melyek a Kriella weboldal használatából, vagy a Kriella weboldalon keresztül vásárolt termékekből erednek. A Kriella legfeljebb a közvetlen veszteséget okozó káreset tárgyát képező rendelés során megvásárolt termékek teljes összegéig vonható felelősségre.

Szabálytalan tevékenységek
Bűncselekménynek minősül, ha valaki hamis nevet, vagy ismert érvénytelen bankkártya-számot használ a rendelés során. Minden olyan esetben, amely során szándékosan hibás vagy fiktív rendelés történik, a legszigorúbb jogi következményekkel kell számolni. Minden esetben nyomon követjük a Kriella weboldalán leadott rendelésekhez köthető elektronikus „ujjlenyomatot”, illetve a törvényes bűnmegelőzési és végrehajtási hatóságok együttműködésével lenyomozzuk az olyan felhasználókat, akik bűncselekményt követnek el a weboldalon.

Irányadó jogszabályok
A Kriella Limited-hez kapcsolódó vásárlások esetében az Angol Törvény az irányadó.

Feltételek Módosítása
Kriella Management Limited fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa jelen feltételeket. Bármilyen, jelen feltételekben történt változtatás a Kriella weboldalán történő közzététel napjától és idejétől kezdve hatályos. Jelen felhasználási feltételek a megerősítő email megküldésétől kezdve alkalmazandók a Vásárló rendeléseire. Jelen feltételek felülírnak bármilyen egyéb felhasználási feltételt, akármilyen formában került az átadásra. Kérjük, nyomtassa ki és tartsa meg a felhasználási feltételek egy példányát, amint megkapta a megerősítő e-mailt.